23 feb. 2010

Nu har man väldigt lite att göra.......

Nya (eller gamla) tändkablar med Rajah-terminaler

Inga kommentarer: