6 mars 2010

Bara lite fix med magneten

Kan kontra med en annan liknande ekvation: Halvfet medelålders konsultslav+ta bort färgen på magnethuset+sandbläster-ett oupptäckt och inte avtätat hål in i magnethuset=7,5 timmar i garaget.Inga kommentarer: