16 aug. 2010

Ännu mer


Ett tidigt skede under byggfasen, faan saknar
den tiden lite.

Inga kommentarer: